Miłość wszelki bój zwycięży, przed wszystkim obroni. Lao Tzu

Jedynka trygonometryczna


Jedynka trygonometryczna ma postać:

\(sin^2 \alpha + cos^2 \alpha = 1\)

Jest ona prawdziwa dla każdej wartości kąta \(\alpha \in R\)

 
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/