Miłość, miłość, miłość to dusza geniuszu. Wolfgang Amadeus Mozart

Wzór na łączność mnożenia


Wzór na łączność mnożenia ma postać:

\((a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c\) - dowona liczba