Prawdziwa miłość nie ulega zobojętnieniu, cała jest z ducha, więc nie stygnie. Wiktor Hugo

Wzór na macierz odwrotną 2x2


Mając macierz \(A\) taką że:

\(A=\begin{bmatrix}
a & b\\
c & d 
\end{bmatrix}\)

Macież odwortną można obliczyć w następujący sposób:

jeżeli \(det(A)=ad-bc\neq 0\) to macierz odwrotna wynosi:

\(A^{-1}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}
d & -b\\
-c & a
\end{bmatrix}\)