Większego szczęścia nie ma na ziemi jak szczerze kochać i być ukochanym. Johann Wolfgang von Goethe

Wzory na objętość elipsoidy obrotowej

Elipsoida wydłużona
Wzór na elipsoidę obrotową wydłużoną ma postać:

\(V = \dfrac{4}{3} \pi a b^2\)

Wyjaśnienie oznaczeń:

\(V\) - objętość  elipsoidy obrotowej wydłużonej

\(a\), \(b\) - półosie elipsoidy obrotowej wydłużonej

 

Wzór na elipsoidę obrotową spłaszczoną ma postać:

Elipsoida obrotowa spłaszczona
\(V = \frac{4}{3} \pi a^2 b\)

Wyjaśnienie oznaczeń:

\(V\) - objętość  elipsoidy obrotowej spłaszczonej

\(a\), \(b\) - półosie elipsoidy obrotowej spłaszczonej