Nie ma dla mnie nic ważniejszego niż dawanie ludziom szczęścia i odwracanie ich uwag od codziennych trosk i problemów! Grupa Michael Jackson

Wzór na objętość elipsoidy trójosiowej

Wzór na objętość elipsoidy trójosiowej ma postać:

\(V = \dfrac{4}{3} \pi a b c\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość elipsoidy trójosiowej

\(a,b,c\) - półosie elipsoidy trójosiowej