Większego szczęścia nie ma na ziemi jak szczerze kochać i być ukochanym. Johann Wolfgang von Goethe

Wzór na objętość kuli

kulaWzór na objętość kuli ma postać:

\(V = \dfrac{4}{3} \pi R^3\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość kuli

\(R\) - promień kuli

 
Każdy przekrój kuli płaszczyzną jest kołem