Najwspanialszym darem, który dobroć czyni innym jest to, że sprawia, że stają się dobrzy. Amelia Earhart

Wzór na objętość sześcianu

sześcian
Wzór na objętość sześcianu ma postać:

\(V = a^3\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość sześcianu

\(a\) - krawędź sześcianu