Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Wzór na objętość walca obrotowego ukośnie ściętego

Wzór na objętość walca obrotowego ukośnie ściętego ma postać:

\(V = \dfrac{1}{2} \pi R^2 (h_1 + h_2)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość walca obrotowego ukośnie ściętego

\(R\) - promień podstawy walca obrotowego (koła)

\(h_1, h_2\) - wysokości walca obrotowego ukośnie ściętego