Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. Michał Anioł Buonarroti

Wzór na objętość walca wydrążonego (rury)

Wzór na objętość walca wydrążonego (rury) ma postać:

\(V = \pi h (R^2 - r^2)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość walca wydrążonego (rury)

\(R\) - promień walca zewnętrznego

\(r\) - promień walca wewnętrznego