Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na obwód koła

Wzór na obwód koła ma poostać:

\(L = 2 \pi r\)

Wyjaśnienie symboli:

\(L\) - obwód koła

\(r\) - promień koła

Kołem o środku w punkcie O i promieniu r (r > 0) nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległości od punktu O sa mniejsze od r lub równe r. Spośród figur o danym obwodzie koło obejmuje największą powierzchnię.