Najwspanialszym darem, który dobroć czyni innym jest to, że sprawia, że stają się dobrzy. Amelia Earhart

Wzór na pierwiastek pierwiastka

Wzór na pierwiastek pierwiastka ma postać:

\((\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}\), gdzie

\(a \geq 0  \: i  \:  n \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \} \: i  \:  m \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \}\)
    

Oznacza to, że \(a\) to liczba większa bądź równe \(0\), \(n\) jest liczbą naturalną z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\), \(m\)  jest liczbą naturalna z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\)


Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/