Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Wzór na pole powierzchni części wspólnej dwóch kół

Wzór na pole powierzchni części wspólnej dwóch kół ma postać:

\(P = r_1^2\left (\dfrac{90^o - \alpha}{360^o} \pi - \dfrac{sin 2 \alpha}{2}\right ) + r_2^2 \left (\dfrac{\alpha}{360^o} \pi - \dfrac{sin 2 \alpha}{2}\right )\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni części wspólnej dwóch kół

\(r\) - promień mniejszego koła

\(R\) - promień większego koła

\(\alpha\) - kąt środkowy o środku w kole mniejszym i oparty na największym łuku należącym do części wspólnej z drugim łukiem