Każda radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci :) Zenta Maurina

Wzór na pole powierzchni deltoidu


Wzór na pole powierzchni deltoidu ma postać:

\(P = \frac{d_1 d_2}{2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni deltoidu

\(d_1, d_2\) - przekątne deltoidu

 

Przekątne są wzajemnie prostopadłe i przecinają się w połowie długości, boki są parami równe (a = b, c = d)