Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Wzór na pole powierzchni kuli


KulaWzór na pole powierzchni kuli ma postać:

\(P = 4 \pi R^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni kuli

\(R\) - promień kuli

 

Każdy przekrój kuli płaszczyzną jest kołem