Kiedy szukałem i odnalazłem, ciągle Cię kocham. Grupa Queen

Wzór na pole powierzchni ostrosłupa dowolnego

ostrosłup dowolny
Wzór na pole powierzchni ostrosłupa dowolnego ma postać:

\(P = P_p + P_b\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni ostrosłupa dowolnego

\(P_p\) - pole podstawy ostrosłupa dowolnego

\(P_b\) - pole powierzchni bocznej ostrosłupa dowolnego (suma pól ścian bocznych)

 
Podstawą ostrosłupa dowolnego jest wielokąt (np. trójkat, trapez, prostokąt), a boki to trójkąty o wspólnym wierzchołku

 
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/