Prawdziwa miłość nie ulega zobojętnieniu, cała jest z ducha, więc nie stygnie. Wiktor Hugo

Wzór na pole powierzchni sześcianu

sześcian
Wzór na pole powierzchni sześcianu ma postać:

\(P = 6a^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni sześcianu

\(a\) - krawędź sześcianu