Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Alexandre Dumas

Wzór na pole powierzchni walca wydrążonego (rury)

Wzór na pole powierzchni walca wydrążonego (rury)  ma postać:

\(P = 2P_p + P_b\)

\(P_p = \pi R^2 - \pi r^2 \ = \pi (R^2 - r^2)\)

\(P_b = 2 \pi R h + 2 \pi r h = 2 \pi h (R + r)\)

\(P = 2 \pi (R^2 - r^2) + 2 \pi h (R + r)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni całkowitej walca wydrążonego (rury)

\(R\) - promień walca zewnętrznego

\(r\) - promień walca wewnętrznego

\(h\) - wysokość walców