Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na promień okręgu wpisanego w ośmiokąt foremny

Wzór na promień okręgu wpisanego w ośmiokąt foremny ma postać:

\(r = \dfrac{1 + \sqrt{2}}{2} a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(r\) - promień okręgu wpisanego w ośmiokąt foremny

\(a\) - długość boku ośmiokąta foremnego


Ośmiokąt foremny jest wypukłą figurą o wszystkich 8 bokach równej długości i 8 kątach równej wielkości. Każdy jego kąt wewnętrzny ma miarę 135o.