Pragnienie zjednoczenia się z drugim człowiekiem jest najpotężniejszym dążeniem ludzi. Erich Fromm

Wzór na promień okręgu wpisanego w pięciokąt gwiaździsty (pentagram)

Wzór na promień okręgu wpisanego w pięciokąt gwiaździsty (pentagram) ma postać:

\(r = \dfrac{1}{2\sqrt{5 + 2\sqrt{5}}} a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(r\) - promień okręgu wpisanego w pięciokąt gwiaździsty (pentagram)

\(a\) - długość boku pięciokąta gwiaździstego (pentagramu)