Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na różnicę funkcji arc tg

Wzór na różnicę funkcji arc tg ma postać:

\(arc \: tg \: x -  arc \: tg \: y = A + arc \: tg \dfrac{x-y}{1 + xy}\), gdzie

\( A = \begin{cases}
\: \: \: 0 & dla \: \: x \cdot y > - 1\\
\: \: \: \pi & dla \: \: x \cdot y < - 1 \: oraz \: \: x> 0\\
-\pi & dla \: \: x \cdot y < - 1 \: oraz \: \: x< 0
\end{cases}\)