Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na sumę funkcji arc sin

Wzór na sumę funkcji arc sin ma postać:

\(arc \: sin \: x + arc \: sin \: y = \begin{cases}
\: arc \: sin \: (x \sqrt{1 - y^2} + y \sqrt{1-x^2})\\
dla \: \: x \cdot y \leqslant 0 \: \: lub \: \: x^2 + y^2 \leq 1\\
\\
\: \pi - arc \: sin \:(x \sqrt{1-y^2} + \sqrt {1-x^2})\\
dla \: \: x>0,\: y>0 \:\: i \: \: x^2 + y^2>1\\
\\
-\pi - arc \: sin \: (x \sqrt{1-y^2}+y \sqrt{1-x^2}) \\
dla \: \: x<0, \: y<0, \: \: {i} \:\: x^2 + y^2> 1 \end{cases}\)