Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Twierdzenie Pitagorasa

W trójkącie prostokątnym kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości obu przyprostokątnych.

Wzór twierdzenia ma postać:

\(a^2 + b^2 = c^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a,b\) - przyprostokątne

\(c\) - przeciwprostokątna