Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór Herona


Wzór Herona pozwala obliczyć pole trójkąta, jeżeli znane są długości jego boków  (a, b i c)

Wzór Herona ma postać:

\(P = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}\)

\(p = \dfrac{a + b + c}{2}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole trójkąta

\(a, b, c\) - długości boków trójkąta

\(p\) - połowa obwodu trójkąta