Esencją jest czynna miłość Boga. Śri Ramakryszna

Metodologia

  1. Alfa Cronbacha

  2. Minimalna liczebność próby

  3. Standardowy błąd pomiaru

  4. Trudność pozycji testowej