Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na funkcję gęstości rozkładu normalnego


Wzór na funkcję gęstości rozkładu normalnego ma postać:


\(f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\)


gdzie:

\(x\) - wynik obserwacji

\(\mu\) - wartość oczekiwana zmiennej

\(\sigma\) - odchylenie standardowe zmiennej

 
Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Tablice rozkładu normalnego

Aby wyznaczyć gęstość prawdopodobieństwa w rozkładzie normlanym dla danego wyniku należy do wzoru podstawić wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe dla zmiennej oraz dany wynik.