Każdy człowiek ma swoją cząstkę w duchu świata, łączącym całą ludzkość. Ralph Waldo EmersonMnożenie i dzielenie ułamków – Zadanie 1 powrót do artykułu głównego 

Wykonaj mnożenie

a) \( 5\cdot \dfrac{4}{7}\)

b) \( 2\cdot \dfrac{3}{5}\)

c) \( 7\cdot \dfrac{1}{2}\)

d) \( 4\cdot \dfrac{6}{81}\)

e) \( 1\cdot \dfrac{8}{13}\)

Rozwiązanie

a)
\(5\cdot \dfrac{4}{7}=\dfrac{5\cdot 4}{7}=\dfrac{20}{7}\)

b)
\(2\cdot \dfrac{3}{5}=\dfrac{2\cdot 3}{5}=\dfrac{6}{5}\)

c)
\(7\cdot \dfrac{1}{2}=\dfrac{7\cdot 1}{2}=\dfrac{7}{2}\)

d)
\(4\cdot \dfrac{6}{81}=\dfrac{4\cdot \not{6}^2}{\not{81}^{27}}=\dfrac{4\cdot 2}{27}=\dfrac{8}{27}\)

e)
\(1\cdot \dfrac{8}{13}=\dfrac{1\cdot 8}{13}=\dfrac{8}{13}\)
Zadanie 2 

Zadanie 3