Zadawaj pytania prosto z serca, a otrzymasz odpowiedź prosto z serca.Rozkład liczby na czynniki pierwsze – Zadanie 1 powrót do artykułu głównego 


Rozłóż na czynniki:

a) 64     b) 210     c) 1155

Rozwiązanie zadania polega na dzieleniu bez reszty podanej liczby, aż do momentu, gdy zostanie liczba 1. Trudnością jest wiedza, przez jakie liczby trzeba podzielić, bardzo przydatna jest znajomość zasad podzielności.

Rozwiązanie

a)
\(\left.\begin{matrix}
64\\
32\\
16\\
8\\
4\\
2\\
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
2\\
2\\
2\\
2\\
2\\
2\\
\end{matrix}\)

Odpowiedź: \(62=2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2 \)

b)
\(\left.\begin{matrix}
210\\
105\\
21\\
3\\
1\\
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
2\\
5\\
7\\
3\\
\\
\end{matrix}\)

Odpowiedź: \(210=2\cdot 5\cdot 7\cdot 3\)

c)
\(\left.\begin{matrix}
1155\\
105\\
21\\
7\\
1\\
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
11\\
5\\
3\\
7\\
\\
\end{matrix}\)

Odpowiedź: \(1155=11\cdot 5\cdot 3\cdot 7\)