Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. Albert EinsteinRozkład liczby na czynniki pierwsze – Zadanie 1 powrót do artykułu głównego 


Rozłóż na czynniki:

a) 64     b) 210     c) 1155

Rozwiązanie zadania polega na dzieleniu bez reszty podanej liczby, aż do momentu, gdy zostanie liczba 1. Trudnością jest wiedza, przez jakie liczby trzeba podzielić, bardzo przydatna jest znajomość zasad podzielności.

Rozwiązanie

a)
\(\left.\begin{matrix}
64\\
32\\
16\\
8\\
4\\
2\\
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
2\\
2\\
2\\
2\\
2\\
2\\
\end{matrix}\)

Odpowiedź: \(62=2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2 \)

b)
\(\left.\begin{matrix}
210\\
105\\
21\\
3\\
1\\
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
2\\
5\\
7\\
3\\
\\
\end{matrix}\)

Odpowiedź: \(210=2\cdot 5\cdot 7\cdot 3\)

c)
\(\left.\begin{matrix}
1155\\
105\\
21\\
7\\
1\\
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
11\\
5\\
3\\
7\\
\\
\end{matrix}\)

Odpowiedź: \(1155=11\cdot 5\cdot 3\cdot 7\)