Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos KazandzakisSkracanie ułamków – Zadanie 1 powrót do artykułu głównego 

Skróć ułamki

a) \(\dfrac{4}{6}\)

b) \(\dfrac{4}{10}\)

c) \(\dfrac{9}{18}\)

d) \(\dfrac{14}{21}\)

e) \(\dfrac{16}{24}\)

Rozwiązanie

a)
\(\dfrac{4}{6}\)

Licznik i mianownik jest podzielny przez \(2\). Przez tą liczbę skracamy:

\(\dfrac{4}{6}_{\: / \: : 2}=\dfrac{2}{3}\)

b)
\(\dfrac{4}{10}\)

Licznik i mianownik jest podzielny przez \(2\). Przez tą liczbę skracamy:

\(\dfrac{4}{10}_{\: / \: : 2}=\dfrac{2}{5}\)

c)
\(\dfrac{9}{18}\)

Licznik i mianownik jest podzielny przez \(9\). Przez tą liczbę skracamy:

\(\dfrac{9}{18}_{\: / \: : 9}=\dfrac{1}{2}\)

d)
\(\dfrac{14}{21}\)

Licznik i mianownik jest podzielny przez \(7\). Przez tą liczbę skracamy:

\(\dfrac{14}{21}_{\: / \: : 7}=\dfrac{2}{3}\)

e)
\(\dfrac{16}{24}\)

Licznik i mianownik jest podzielny przez \(8\). Przez tą liczbę skracamy:

\(\dfrac{16}{24}_{\: / \: : 2}=\dfrac{2}{3}\)Zadanie 2

Zadanie 3