Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert CamusSkracanie ułamków – Zadanie 2 powrót do artykułu głównego 

Skróć podane wyrażenia

a) \(5\cdot \dfrac{2}{20}\)

b) \(3\cdot \dfrac{6}{9}\)

c) \(7\cdot \dfrac{4}{42}\)

d) \(9\cdot \dfrac{3}{36}\)

e) \(16\cdot \dfrac{5}{12}\)

Rozwiązanie
a)
\(5\cdot \dfrac{2}{20}\)

Licznik i mianownik jest podzielny przez \(2\). Przez tą liczbę skracamy:

\(5\cdot \dfrac{2}{20}_{\: / \: : 2}=5\cdot \dfrac{1}{10}=\dfrac{5\cdot 1}{10}=\dfrac{1\cdot 1}{2}=\dfrac{1}{2}\)

b)
\(3\cdot \dfrac{6}{9}\)

Licznik i mianownik jest podzielny przez \(3\). Przez tą liczbę skracamy:

\(3\cdot \dfrac{6}{9}_{\: / \: : 3}=3\cdot \dfrac{2}{3}=\dfrac{3\cdot 2}{3}=\dfrac{1\cdot 2}{1}=\dfrac{2}{1}=2\)

c)
\(7\cdot \dfrac{4}{42}\)

Licznik i mianownik jest podzielny przez \(2\). Przez tą liczbę skracamy:

\(7\cdot \dfrac{4}{42}_{\: / \: : 2}=7\cdot \dfrac{2}{21}=\dfrac{7\cdot 2}{21}=\dfrac{1\cdot 2}{3}=\dfrac{2}{3}\)

d)
\(9\cdot \dfrac{3}{36}\)

Licznik i mianownik jest podzielny przez \(3\). Przez tą liczbę skracamy:

\(9\cdot \dfrac{3}{36}_{\: / \: : 3}=9\cdot \dfrac{1}{12}=\dfrac{9\cdot 1}{12}=\dfrac{3\cdot 1}{4}=\dfrac{3}{4}\)

e)
\(16\cdot \dfrac{5}{12}=\dfrac{16\cdot 5}{12}=\dfrac{4\cdot 5}{3}=\dfrac{20}{3}\)Zadanie 1 

Zadanie 3