Człowiek jest skazany na wolność. Jean-Paul SartreWłaściwości i wzory logarytmów – Zadanie 5 powrót do artykułu głównego 

Oblicz wartość logarytmów:

a) \(\log_{3} 6-\log_{3} 2\)

b) \(\log_{2} 12-\log_{2} 3\)

c) \(\log_{7} 28-\log_{7} 4\)

d) \(\log_{5} 100-\log_{5} 4\)

e) \(\log_{12} 24-\log_{12} 2\)

Należy pamiętać o wzorze:
\(\log_{a} b-\log_{a} c=\log_{a} (\dfrac{b}{c})\)

Rozwiązanie

a)
\(\log_{3} 6-\log_{3} 2=\log_{3} \dfrac{6}{2}=\log_{3} 3=1\)

b)
\(\log_{2} 12-\log_{2} 3=\log_{2} \dfrac{12}{3}=\log_{2} 4=2\)

c)
\(\log_{7} 28-\log_{7} 4=\log_{7} \dfrac{28}{4}=\log_{7} 7=1\)

d)
\(\log_{5} 100-\log_{5} 4=\log_{5} \dfrac{100}{4}=\log_{5} 25=2\)

e)
\(\log_{12} 24-\log_{12} 2=\log_{12} \dfrac{24}{2}=\log_{12} 12=1\)Zadanie 1 

Zadanie 2 

Zadanie 3 

Zadanie 4 

Zadanie 6 

Zadanie 7 

Zadanie 8 

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/