Geografia

 1. Bilans wodny Ziemi

 2. Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (2000, 2005, 2009 i 2010 rok)

 3. Głębokość dna oceanicznego

 4. Główne dane morfometryczne oceanów

 5. Gminy (2011 rok)

 6. Międzynarodowa skala stanów morza

 7. Najdłuższe jaskinie w Polsce

 8. Najdłuższe kanały w Polsce

 9. Najdłuższe rzeki świata

 10. Najgłębsze depresje świata

 11. Najgłębsze jaskinie w Polsce

 12. Najgłębsze jeziora na świecie

 13. Najgłębsze jeziora w Polsce

 14. Najgłębsze rowy oceaniczne

 15. Najważniejsze cieśniny na świecie

 16. Najważniejsze kanały na świecie

 17. Najważniejsze lodowce na świecie

 18. Najważniejsze przesmyki na świecie

 19. Najważniejsze rodzaje skał

 20. Największe jeziora na świecie

 21. Największe jeziora w Polsce

 22. Największe parki krajobrazowe w Polsce

 23. Największe półwyspy świata

 24. Największe różnice pływów morskich

 25. Największe rzeki w Polsce

 26. Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne

 27. Największe wodospady na świecie

 28. Największe wyspy świata

 29. Najwyższe szczyty górskie na świecie

 30. Najwyższe zapory wodne na świecie

 31. Najwyższe zapory wodne w Polsce

 32. Oczyszczalnie ścieków (2011 rok)

 33. Opady atmosferyczne w Polsce (2011 rok)

 34. Parki narodowe Polski (2011 rok)

 35. Powierzchnia kontynentów

 36. Powierzchnia największych delt na świecie

 37. Powierzchnia oceanów

 38. Powierzchnie zlewisk i dorzeczy w Polsce

 39. Prędkość przepływu największych rzek

 40. Rezerwaty przyrody (2011 rok)

 41. Ruchy górotwórcze

 42. Skala Beauforta - skala siły wiatru

 43. Skala widzialności

 44. Skład i masa atmosfery

 45. Stan wód największych jezior objętych monitoringiem (2011 rok)

 46. Strefy czasowe Ziemi

 47. Temperatury powietrza w Polsce (2011 rok)

 48. Terytorium i granice Polski

 49. Układ pionowy powierzchni Polski

 50. Ważniejsze prądy morskie

 51. Województwa i ich stolice

 52. Wymiary Ziemi

 53. Wyższe szczyty górskie w Polsce - Karpaty

 54. Wyższe szczyty górskie w Polsce - Sudety i Góry Świętokrzyskie

 55. Zasoby ważniejszych kopalin ( 2011 rok)

 56. Zasoby wodne i pobory wód w Polsce (2000, 2005, 2010 i 2011 r.)

 57. Zasoby wodne Ziemi

 58. Zmiany składu atmosfery w układzie pionowym