Metodologia

Konstrukcja narzędzi badawczych

 1. Alfa-Cronbacha

 2. Analiza Czynnikowa - idea

 3. Moc dyskryminacyjna pozycji

 4. Rzetelność

 5. Trafność

 6. Wartość własna

 7. Wykres osypiska

 8. Zgodność sędziów kompetentnych

Metody, techniki badawcze

 1. 7-stopniowa skala Likerta

 2. Badania ilościowe - idea

 3. Badania jakościowe - idea

 4. Badania panelowe

 5. Badania podłużne

 6. Badanie pilotażowe

 7. Eksperyment, model eksperymentalny

 8. Konstrukcja metryczki

 9. Metryczka

 10. Model ex post facto

 11. Obserwacja, metoda badawcza

 12. Pogłębione wywiady indywidualne (IDI)

 13. Pre-test i post-test

 14. Pytania otwarte

 15. Quasi eksperyment

 16. Replikacja badania

 17. Rodzaje obserwacji

 18. Skala Likerta

 19. Ślepa próba. Podwójna ślepa próba

 20. Studium przypadku

 21. Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)

Metodologia badań

 1. Błąd drugiego rodzaju

 2. Błąd pierwszego rodzaju

 3. Brak danych

 4. Czynniki międzygrupowe

 5. Czynniki wewnątrzgrupowe

 6. Grupa kontrolna

 7. Grupy nierównoliczne

 8. Hipoteza

 9. Kategoryzacja pytań otwartych

 10. Metodologia badań

 11. Moc testu

 12. Pomiar zmiennych. Skale pomiarowe

 13. Pytania badawcze

 14. Randomizacja I i II stopnia. Dobór losowy

 15. Skala ilościowa

 16. Skala nominalna

 17. Skala porządkowa

 18. Wskaźniki zmiennych

 19. Zależność pozorna. Pozorna korelacja, związek

 20. Zmiana skali

 21. Zmienna utajona, ukryta

 22. Zmienne niezależne i zależne