Testy parametryczne vs nieparametryczne

Jednym z podziałów testów statystycznych jest podział na testy parametryczne oraz nieparametryczne. 

Testy parametryczne cechuje:
 • większa ilość założeń do spełnienia
 • większa moc testów
 • dokładniejszy pomiar
 • lepsza interpretowalność uzyskiwanych wyników

Testy nieparametryczne natomiast cechuje:
 • mniejsza ilość założeń do spełnienia
 • mniejsza moc testów
 • mniej dokładny pomiar
 • gorsza interpretowalność uzyskiwanych wyników

Z reguły jest tak, że mniej wymogów muszą spełniać zebrane dane, aby przeprowadzić testy nieparametryczne, ale za to dają one mniejszą liczbę informacji, mniej są one "warte" w porównaniu do testów nieparametrycznych. Testy parametryczne - najbardziej ulubione testy statystyków, wymagają spełnienia założeń (choć pod pewnymi warunkami można niektóre z nich pominąć) ale za to wyniki są bardziej dokładne i na ich podstawie można dokonać lepszych interpretacji - mają większą moc.

Jednymi z najbardziej charakterystycznych cech testów parametrycznych jest rozkład normalny mierzonych zmiennych oraz to, że zmienne muszą być mierzone na skali ilościowej.

Testami parametrycznymi są np.:
 • testy t-Studenta
 • analiza wariancji
 • korelacja r-Pearsona
 • analiza regresji

Testami nieparametrycznymi są np.:
 • test U Manna-Whitneya
 • test Kruskala-Wallisa
 • test niezależności chi-kwadrat
 • korelacja tau-b Kendalla

Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU!