Współpraca z portalem naukowiec.org

Szanowni Państwo,

Celem portalu Naukowiec.org jest wspieranie ciekawych inicjatyw, projektów naukowych realizowanych przez młodych naukowców / koła studenckie / studentów. Portal naukowiec.org dociera do coraz większej liczby użytkowników zainteresowanych nauką, dlatego też wiemy, że mamy możliwość, aby dotrzeć z informacją/promocją do znacznej liczby odbiorców / użytkowników.

Jeżeli realizują lub planują Państwo realizować interesujący projekt naukowy z chęcią obejmiemy patronat medialny nad nim.

Oferujemy:
Zamieszczanie informacji na portalu naukowiec.org z przebiegu realizacji projektu w postaci artykułów, zdjęć, filmów w specjalnie przygotowanym dziale projektów Promocja projektu na stronach serwisu i w mediach społecznościowych
Promocja aktualnych informacji z przebiegu realizacji projektu w całym serwisie naukowiec.org

Oczekujemy:
Nadania tytułu patrona medialnego nad projektem serwisowi: naukowiec.org
Dostarczania aktualnych informacji, wiadomości, zdjęć (ewentualnie filmów) o realizowanym projekcie do zamieszczenia na stronie (teksty muszą być przygotowane do publikacji w serwisie)

Podejmiemy współpracę przy projektach naukowych:

  • o charakterze prospołecznym, przyczyniającym się do poprawy życia ludzi, społeczeństwa
  • związane z ekologią, ochroną środowiska
  • ukazujące ciekawe miejsca, naturę, zabytki, kraje (podróże naukowe)

Wesprzemy projekty, które mają na celu przede wszystkim dobro człowieka i otaczającego go świata. Nie wspieramy pojedynczych wydarzeń takich jak.: konferencje naukowe, szkolenia. Pragniemy wspierać młodych naukowców, badaczy w realizacji projektów, które trwają przez pewien okres i możliwe jest publikowanie informacji z poszczególnych etapów ich realizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z nami prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@naukowiec.org

Pozdrawiamy
Zespół naukowiec.org