Wzór na objętość ostrosłupa dowolnego

ostrosłup dowolny
Wzór na objętość ostrosłupa dowolnego ma postać:

\(V = \frac{1}{3} P_p h \)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość ostrosłupa dowolnego

\(P_p\) - pole podstawy ostrosłupa dowolnego

\(h\) - wysokość ostrosłupa dowolnego

 
Podstawą ostrosłupa dowolnego jest wielokąt (np. trójkat, trapez, prostokąt), a boki to trójkąty o wspólnym wierzchołku

 
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka