Eszkola

Program statystyczny

 • Plik
  • Nowy
  • Wklej dane
  • Pełny ekranF11
 • Analiza
  • Statystyki opisowe
  • Częstości
  • Korelacja
   • r-Pearsona
   • rho-Spearmana
 • Dane
  • Standaryzacja
  • Rangowanie
 • Pomoc
-- : --