Eszkola

Mapa serwisu - zadania

Fizyka

 1. Ciężar na Marsie
 2. Okres obiegu planety
 3. Prędkość spadku w polu grawitacyjnym
 4. Przyciąganie grawitacyjne planety
 5. Siła grawitacji Księżyc - Ziemia
 6. Wysokość rzutu pionowego
 7. Ciśnienie
 8. Ciśnienie hydrostatyczne
 9. Pływający obiekt
 10. Pływanie
 11. Równanie stanu gazu doskonałego
 12. Siła parcia
 13. Drgające masy
 14. Okres drgań wahadła matematycznego
 15. Okres i częstotliwość
 16. Prędkość fazowa
 17. Klocek na równi
 18. Masa na Księżycu
 19. Moment bezwładności
 20. Moment pędu kuli
 21. Naciąg nici między klockami
 22. Pęd pojazdu
 23. Pęd przyspieszającego pojazdu
 24. Przyspieszenia grawitacyjne
 25. Przyspieszenie (II zasada dynamiki)
 26. Równia pochyła
 27. Równowaga sił
 28. Samochód na zakręcie
 29. Ściskanie sprężyny
 30. Siła wypadkowa
 31. Środek masy
 32. Tarcie
 33. Twierdzenie Steinera
 34. Układ klocków na stole
 35. Współczynnik tarcia
 36. Zachowanie momentu pędu
 37. Zasada zachowania pędu
 38. Zderzenie niesprężyste
 39. Zderzenie sprężyste
 40. Oddziaływanie ładunków
 41. Potencjał elektryczny
 42. Proton i elektron
 43. Strumień pola
 44. Długość fali
 45. Interferencja
 46. Amplituda i częstotliwość dźwięku
 47. Echosonda
 48. Efekt Dopplera
 49. Grzmot błyskawicy
 50. Prawo rozpadu
 51. Rozpad alfa
 52. Rozpad alfa i beta
 53. Rozpad beta+
 54. Rozpad beta-
 55. Jednostki podstawowe
 56. Zamiana jednostek prędkości
 57. Droga hamowania
 58. Droga w ruchu przyspieszonym
 59. Prędkość średnia
 60. Prędkość średnia na dwóch odcinkach
 61. Prędkość względna
 62. Ruch jednostajnie przyspieszony
 63. Ruch jednostajny
 64. Ruch po okręgu
 65. Rzut poziomy
 66. Rzut ukośny
 67. Indukcja
 68. Kołowy przewodnik
 69. Prąd jako źródło pola magnetycznego
 70. Reguła Lenza
 71. Rozpędzony elektron
 72. Siła Lorentza
 73. Obraz w soczewce
 74. Obraz w zwierciadle
 75. Załamanie światła
 76. Efekt fotoelektryczny
 77. Fale materii
 78. Praca wyjścia
 79. Zjawisko Comptona
 80. Moc silnika
 81. Praca
 82. Przemiany energii
 83. Spadek ciała z oporem powietrza
 84. Cewka
 85. Gęstość prądu
 86. Kondensator
 87. Napięcie zasilania
 88. Natężenie prądu
 89. Opór a temperatura
 90. Opór elektryczny
 91. Opór właściwy
 92. Pojemność zastępcza połączenia równoległego
 93. Połączenie równoległe
 94. Połączenie szeregowe
 95. Prawo Kirchhoffa - oczko
 96. Prawo Kirchhoffa - węzeł
 97. Prawo Ohma
 98. Równoległe łączenie oporników
 99. Równoległe łącznie kondensatorów
 100. Szeregowe łączenie kondensatorów
 101. Szeregowe łączenie oporników
 102. Łączenie oporników mieszane
 103. Dylatacja czasu
 104. Bilans cieplny
 105. I zasada termodynamiki
 106. Ogrzewanie wody
 107. Przemiana izotermiczna
 108. Gęstość
 109. Objętość i masa
 110. Rozszerzalność temperaturowa

Matematyka

 1. Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) – Zadanie 1
 2. Największy wspólny dzielnik ( NWD ) – Zadanie 1
 3. Rozkład liczby na czynniki pierwsze – Zadanie 1
 4. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 1
 5. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 10
 6. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 11
 7. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 2
 8. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 3
 9. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 4
 10. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 5
 11. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 6
 12. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 7
 13. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 8
 14. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 9
 15. Ciąg geometryczny – Zadanie 1
 16. Ciąg geometryczny – Zadanie 2
 17. Ciąg geometryczny – Zadanie 3
 18. Ciąg geometryczny – Zadanie 4
 19. Ciąg geometryczny – Zadanie 5
 20. Ciąg geometryczny – Zadanie 6
 21. Ciąg geometryczny – Zadanie 7
 22. Ciąg geometryczny – Zadanie 8
 23. Ciąg zdefiniowany rekurencyjnie - Zadanie 1
 24. Ciąg zdefiniowany rekurencyjnie - Zadanie 2
 25. Ciąg zdefiniowany rekurencyjnie - Zadanie 3
 26. Ciąg zdefiniowany rekurencyjnie - Zadanie 4
 27. Indukcja matematyczna – Zadanie 1
 28. Indukcja matematyczna – Zadanie 2
 29. Indukcja matematyczna – Zadanie 3
 30. Indukcja matematyczna – Zadanie 4
 31. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 1
 32. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 2
 33. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 3
 34. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 4
 35. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 5
 36. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 6
 37. Asymptota pozioma i ukośna – Zadanie 1
 38. Asymptota pozioma i ukośna – Zadanie 2
 39. Asymptota pozioma i ukośna – Zadanie 3
 40. Asymptota pozioma i ukośna – Zadanie 4
 41. Asymptota pozioma i ukośna – Zadanie 5
 42. Funkcja kwadratowa – Zadanie 1
 43. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej – Zadanie 1
 44. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej – Zadanie 2
 45. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej – Zadanie 1
 46. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej – Zadanie 2
 47. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej – Zadanie 3
 48. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej – Zadanie 4
 49. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej – Zadanie 5
 50. Wykres funkcji kwadratowej – Zadanie 1
 51. Wykres funkcji kwadratowej – Zadanie 2
 52. Wykres funkcji kwadratowej – Zadanie 3
 53. Wykres funkcji kwadratowej – Zadanie 4
 54. Funkcja liniowa – Zadanie 1
 55. Funkcja liniowa – Zadanie 2
 56. Miejsce zerowe funkcji liniowej – Zadanie 1
 57. Miejsce zerowe funkcji liniowej – Zadanie 2
 58. Miejsce zerowe funkcji liniowej – Zadanie 3
 59. Miejsce zerowe funkcji liniowej – Zadanie 4
 60. Odległość punktu od prostej – Zadanie 1
 61. Odległość punktu od prostej – Zadanie 2
 62. Para prostych – Zadanie 1
 63. Para prostych – Zadanie 2
 64. Para prostych – Zadanie 3
 65. Para prostych – Zadanie 4
 66. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty – Zadanie 1
 67. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty – Zadanie 2
 68. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty – Zadanie 3
 69. Logarytm – Zadanie 1
 70. Logarytm – Zadanie 2
 71. Logarytm – Zadanie 3
 72. Nierówności logarytmiczne – Zadanie 1
 73. Równania logarytmiczne – Zadanie 1
 74. Równania logarytmiczne – Zadanie 2
 75. Równania logarytmiczne – Zadanie 3
 76. Wykres funkcji logarytmicznej – Zadanie 1
 77. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 1
 78. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 2
 79. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 3
 80. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 4
 81. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 5
 82. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 6
 83. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 7
 84. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 8
 85. Mnożenie macierzy – Zadanie 1
 86. Mnożenie macierzy – Zadanie 2
 87. Mnożenie macierzy – Zadanie 3
 88. Mnożenie macierzy – Zadanie 4
 89. Mnożenie macierzy – Zadanie 5
 90. Rozwiniecie Laplace'a – Zadanie 1
 91. Rozwiniecie Laplace'a – Zadanie 2
 92. Nierówności liniowe – Zadanie 1
 93. Nierówności liniowe – Zadanie 2
 94. Nierówności liniowe – Zadanie 3
 95. Równania kwadratowe – Zadanie 1
 96. Równania kwadratowe – Zadanie 2
 97. Rozwiązywanie równań kwadratowych – Zadanie 1
 98. Rozwiązywanie równań kwadratowych – Zadanie 2
 99. Rozwiązywanie równań kwadratowych – Zadanie 3
 100. Wzory Viete’a – Zadanie 1
 101. Wzory Viete’a – Zadanie 2
 102. Wzory Viete’a – Zadanie 3
 103. Równania liniowe – Zadanie 1
 104. Równania liniowe – Zadanie 2
 105. Rozwiązywanie równań liniowych – Zadanie 1
 106. Rozwiązywanie równań liniowych – Zadanie 2
 107. Rozwiązywanie równań liniowych – Zadanie 3
 108. Metoda graficzna – Zadanie 1
 109. Metoda graficzna – Zadanie 2
 110. Metoda graficzna – Zadanie 3
 111. Metoda graficzna – Zadanie 4
 112. Metoda graficzna – Zadanie 5
 113. Metoda przeciwnych współczynników – Zadanie 1
 114. Metoda przeciwnych współczynników – Zadanie 2
 115. Metoda przeciwnych współczynników – Zadanie 3
 116. Metoda przeciwnych współczynników – Zadanie 4
 117. Metoda przeciwnych współczynników – Zadanie 5
 118. Metoda wyznaczników – Zadanie 1
 119. Metoda wyznaczników – Zadanie 2
 120. Metoda wyznaczników – Zadanie 3
 121. Metoda wyznaczników – Zadanie 4
 122. Metoda wyznaczników – Zadanie 5
 123. Układ równań - Metoda podstawiania - Zadanie 1
 124. Układ równań - Metoda podstawiania - Zadanie 2
 125. Układ równań - Metoda podstawiania - Zadanie 3
 126. Układ równań - Metoda podstawiania - Zadanie 4
 127. Układ równań - Metoda podstawiania - Zadanie 5
 128. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 1
 129. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 2
 130. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 3
 131. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 4
 132. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 5
 133. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1
 134. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych – Zadanie 1
 135. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych – Zadanie 2
 136. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych – Zadanie 3
 137. Dzielenie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1
 138. Mnożenie i dzielenie ułamków – Zadanie 1
 139. Mnożenie i dzielenie ułamków – Zadanie 2
 140. Mnożenie i dzielenie ułamków – Zadanie 3
 141. Mnożenie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1
 142. Rozszerzanie ułamków – Zadanie 1
 143. Rozszerzanie ułamków – Zadanie 2
 144. Skracanie ułamków – Zadanie 1
 145. Skracanie ułamków – Zadanie 2
 146. Skracanie ułamków – Zadanie 3
 147. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika – Zadanie 1
 148. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika – Zadanie 2
 149. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika – Zadanie 3
 150. Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy – Zadanie 1
 151. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe – Zadanie 1
 152. Zamiana ułamków okresowych na zwykłe – Zadanie 1
 153. Zamiana ułamków okresowych na zwykłe – Zadanie 2
 154. Nierówności z wartością bezwzględną – Zadanie 1
 155. Nierówności z wartością bezwzględną – Zadanie 2
 156. Nierówności z wartością bezwzględną – Zadanie 3
 157. Nierówności z wartością bezwzględną – Zadanie 4
 158. Równania z wartością bezwzględną – Zadanie 1
 159. Równania z wartością bezwzględną – Zadanie 2
 160. Równania z wartością bezwzględną – Zadanie 3
 161. Wartość bezwzględna (moduł) – Zadanie 1
 162. Wartość bezwzględna (moduł) – Zadanie 2
 163. Wartość bezwzględna (moduł) – Zadanie 3
 164. Wartość bezwzględna - interpretacja geometryczna – Zadanie 1
 165. Wartość bezwzględna - interpretacja geometryczna – Zadanie 2
 166. Wartość bezwzględna - interpretacja geometryczna – Zadanie 3
 167. Wartość bezwzględna - interpretacja geometryczna – Zadanie 4