Eszkola

Substrat limitujący obliczenia

Substratem limitującym jest związek, który w mieszaninie reakcyjnej występuje w niedomiarze w stosunku do pozostałych substratów. W związku z tym limituje on ilość powstającego na drodze reakcji produktu/produktów.

Zadanie 1

Do reakcji syntezy siarkowodoru użyto 10 moli siarki i 6 moli wodoru. Ile siarkowodoru powstało? Który pierwiastek był limitującym substratem tej reakcji?

Rozwiązanie:

Dane:

nH2 = 6 moli

nS = 10 moli

 

H2 + S → H2S

1 mol H2 - 1 moli S

6 moli H2 - x moli S              x = 6 moli S (pierwiastkiem limitującym jest wodór)

 

1 mol H2 - 1 mol H2S

6 moli H2 - x moli H2S          x = 6 moli H2S

Odpowiedź: W wyniku powyższej reakcji powstanie 6 moli siarkowodoru.

 

Zadanie 2

Do zobojętnienia 13 g wodorotlenku potasu użyto 5 g kwasu siarkowego (V). Czy udało się zobojętnić całość wodorotlenku? Ile gramów kwasu siarkowego (VI) potrzebne jest do zobojętnienia takiej ilości wodorotlenku potasu?

Rozwiązanie:

Dane:

mKOH = 13 g

MKOH = 56 g/mol

mH2SO4 = 5 g

MH2SO4 = 98 g/mol

 

2KOH + H2SO→ K2SO4 + 2H2O

2 * 56 g KOH - 98 g H2SO4

13 g KOH - x g H2SO4                        x = 11,38 g H2SO

Odpowiedź: NIe, nie udało się zobojętnić całości wodorotleku potasu. Do zobojętnienia 13 g KOH potrzebne jest 11,38 g H2SO4.

Jak obliczyć substrat limitujący - wyniki

2×7 =