Eszkola

Najmniejsza Wspólna Wielokrotność (NWW)
Największy Wspólny Dzielnik (NWD)

Kalkulator obliczający najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) oraz największy wspólny dzielnik (NWD. Po wprowadzeniu dwóch dodatnich, całkowitych liczb kalkulator podaje końcowe wyniki wraz z kolejnymi krokami obliczenia. Dla obliczenia NNW zastosowano dwa rodzaje sposobu obliczenia wyniku. Każdy z nich prowadzi do takiego samego rozwiązania. Liczby podane na zielono stanowią finalne rozwiązania. Po wejściu w kalkulator wyświetlone zostało przykładowe rozwiązanie, aby wprowadzić inne liczby należy kliknąć w miejsca, w których wprowadza się liczby, podać dwie liczby i kliknąć przycisk oblicz.

Podaj dwie liczby całkowite dodatnie:

Rozkład na czynniki pierwsze:

24 2

12 2

6 2

3 3

1

36 2

18 2

9 3

3 3

1

Obliczenia według czynników pierwszych:

NWD( 24, 36 )

= 22 * 31 = 12

NWW( 24, 36 )

= 23 * 32 = 72

NWW( 24, 36 )

= 24 * 36NWD( 24, 36 ) = 86412 = 72