Najmniejsza Wspólna Wielokrotność (NWW)
Największy Wspólny Dzielnik (NWD)

Kalkulator obliczający najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) oraz największy wspólny dzielnik (NWD. Po wprowadzeniu dwóch dodatnich, całkowitych liczb kalkulator podaje końcowe wyniki wraz z kolejnymi krokami obliczenia. Dla obliczenia NNW zastosowano dwa rodzaje sposobu obliczenia wyniku. Każdy z nich prowadzi do takiego samego rozwiązania. Liczby podane na zielono stanowią finalne rozwiązania. Po wejściu w kalkulator wyświetlone zostało przykładowe rozwiązanie, aby wprowadzić inne liczby należy kliknąć w miejsca, w których wprowadza się liczby, podać dwie liczby i kliknąć przycisk oblicz.

Podaj dwie liczby całkowite dodatnie:

Rozkład na czynniki pierwsze:

24 2

12 2

6 2

3 3

1

36 2

18 2

9 3

3 3

1

Obliczenia według czynników pierwszych:

NWD( 24, 36 )

= 22 * 31 = 12

NWW( 24, 36 )

= 23 * 32 = 72

NWW( 24, 36 )

= 24 * 36NWD( 24, 36 ) = 86412 = 72