Eszkola

Dzielenie ułamków dziesiętnych - opis

Dzielenie ułamków dziesiętnych wymaga znajomości dzielenia pisemnego liczb naturalnych. Dzielenie polega na przesuwaniu przecinków w obu liczbach (dzielnej i dzielniku) tak, aby dzielna zamieniła się w liczbę naturalną. Następnie przystępujemy do dzielenia.
Przykład

\(54,39:0,4\)

w obu liczbach przesuwamy przecinek w prawą stronę o jedno miejsce, aby dzielna była liczbą naturalną, następnie dzielimy jak poniżej:

Dzielenie ułamków dziesiętnych

tak więc

\(54,39:0,4=135,975\)

Przykładowe zadania:

Zad. 1) Wykonaj dzielenie ułamków dziesiętnych:

a) \(0,3945:0,08\)

b) \(4,127:0,73\)

c) \(78,17:0,016\)

d) \(0,09941:0,0011\)

e) \(893,1:0,30\)      Zobacz rozwiązanie

Dzielenie ułamków dziesiętnych Wasze opinie

5+3 =