Eszkola

Zbiory - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zbiór to pierwotne pojęcie matematyczne, oznacza to, że pojęcia tego nie definiujemy. Jest to pewna całość złożona z pewnej ilości obiektów, zbiór liczb całkowitych, zbiór długopisów w piórniku, zbiór butów w szafce. Zbiory oznaczamy zawsze wielkimi literami alfabetu. Każdy zbiór składa się z elementów, elementy oznaczamy małymi literami. Szczególnym przypadkiem zbioru jest zbiór pusty, który nie zawiera żadnego elementu.

Diagram Venna to diagramy, które umożliwiają przedstawianie w postaci graficznej zależności między zbiorami. Przyjmują postać różnych figur geometrycznych jednak najczęściej są to elipsy. Wzajemne relacje między zbiorami możemy schematycznie przedstawić:

 • Zbiór   Zbiory - różnica zbiorów 

Zbiory

 • Zbiór  Zbiory  - przecięcie zbiorów 

Zbiory

 •  Zbiór   Zbiory - różnica zbiorów 

Zbiory

 • Zbiór B

Zbiory

 • Zbiór A 

Zbiory

 • Zbiór  Zbiory - suma zbiorów

Zbiory

 • Zbiór  Zbiory  jest to zbiór pusty 

Zbiory

 • Zbiór  Zbiory - dopełnienie zbioru

Zbiory

 

Prawo rachunku zbiorów:

 •  przemienność sumy zbiorów  AB = BA
 •  przemienność iloczynu zbiorów AB = BA
 •  łączność sumy zbiorów (AB) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)
 •  rozdzielność iloczynu względem sumy zbiorów A ∩ (B ∪ C) = (AB) ∪ (A ∩ C)
 •  rozdzielność sumy względem iloczynu zbiorów A ∪ (B ∩ C) = (AB) ∩ (A ∪ C)
 •  łączność iloczynu zbiorów (AB) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)
 •  prawa de Morgana dla zbiorów (AB)' = A' ∩ B' oraz (AB)' = A' ∪ B'

Zbiory Wasze opinie

8+4 =
 • J Jakub 10.09.2023

  spoko

 • P Piotr 06.09.2023

  Trzeci rysunek powinien być podpisany B/A, a nie A/B.

 • I Irena 06.12.2022

  Źle zaznaczone działania na zbiorach, bo nie wiadomo co jest domknięte a co otwarte? Linią ciągłą wszystko jest narysowane.

Oprócz zbiory może Ci się przydać