Eszkola

Figury przystające - opis

Figurami przystającymi nazywamy wszystkie figury, które mają taką samą liczbę boków, o takiej samej długości a kąty między nimi mają takie same wartości. Dlatego o figurach przystających mówimy, wtedy gdy jedna figura stanowi odbicie lustrzane drugiej lub wtedy, kiedy jedną można otrzymać za pomocą symetrii i skończonej liczby obrotów oraz przesunięć drugiej z nich. Figury te mają takie samo pole powierzchni i można nałożyć jedną na drugą.

Podsumowując figury przystające są to takie same figury, mają taki sam kształt i wielkość są tylko przesunięte lub obrócone lub przesunięte i obrócone.

Figury przystające na przykładzie trójkątów

Figury przystające

\(\Delta ABC = \Delta A' B' C'\)

Trójkąty są przystające, jeśli istnieje izometria przekształcająca jeden z nich w drugi.

Cechy przystawania trójkątów:

  • BBB. Jeśli trzy boki jednego trójkąta są odpowiednio równe trzem bokom drugiego trójkąta, to dwa trójkąty są przystające.
  • BKB. Jeśli dwa boki i kąt między nimi zawarty w jednym trójkącie są odpowiednio równe dwóm bokom i kątowi między tymi bokami w drugim trójkącie, to te dwa trójkąty są przystające.
  • KBK. Jeśli bok i dwa leżące przy nim kąty w jednym trójkącie są odpowiednio równe bokowi i dwóm leżącym przy nim kątom w drugim trójkącie, to te dwa trójkąty są przystające.

 

Figury przystające Wasze opinie

5-3 =