Eszkola

Wzór na pole powierzchni prostokąta

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pole powierzchni prostokąta ma postać:

\(P = a b = \dfrac{d^2}{2} \cdot sin \alpha\)

\(tg \frac{\alpha}{2} = \frac{b}{a}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni prostokąta

\(a, b\) - długości boków prostokąta

\(d\) - długość przekątnej prostokąta

\(\alpha\) - kąt między przekątnymi

 
Równoległobok o wszystkich kątach prostych

 

Może Ci się przydać: