Eszkola

Wzór na pole powierzchni trapezu

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Trapez
Wzór na pole powierzchni trapezu ma postać:

\(P = \frac{(a + b)h}{2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni trapezu

\(a\), \(b\) - długości podstaw

\(h\) - wysokość trapezu

 
Dwa z boków (podstawy trapezu) są wzajmnie równoległe