Eszkola

Wzór na logarytm ilorazu wzór

Wzór na logarytm ilorazu ma postać:

\(log_a \dfrac{b_1}{b_2} = log_a b_1 - log_a b_2\),   gdy    \( b_1, b_2 \in R^+ \: a \in R^+ \setminus \left \{ 1 \right \} \)

Wyjaśnienie symboli:

\(b_1, b_2\) - liczby rzeczywiste dodatnie

\(a\) - liczba rzeczywiste dodatnia  z wyłączeniem liczby 1

Wzór na logarytm ilorazu - jak stosować w praktyce?

2+9 =