Eszkola

Wzór na logarytm pierwiastka

Wzór na logarytm pierwiastka ma postać:

\(log_a \sqrt[n]{b} = \dfrac{1}{n} log_a b\),  gdy  \( b \in R^+, \: a \in R^+ \setminus \left \{ 1 \right \}  \: i  \:  n \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(n\) - liczba naturalna z wyłączniem liczb 0 i 1

\(b\) - liczba przeczywista dodatnia

\(a\) - liczba rzeczywista dodatnia z wyłączeniem liczby 1