Eszkola

Wzór na przekątną kwadratu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Przekątna kwadratuWzór na przekątną kwadratu ma postać:

\(d_1 = d_2 = a \sqrt{2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(d_1, d_2\) - długość przekątnej kwadratu

\(a\) - długość boku kwadratu

 
Kwadrat jest czworokątem foremnym; kwadrat jest szczególnym przypadkiem trapezu, deltoidu, równoległoboku, rombu i prostokątu. Każdy kąt wewnętrzny kwadratu ma miarę 90o.
 

Wzór na przekątną kwadratu - jak stosować w praktyce?

3+5 =