Eszkola

Pole kwadratu - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Kwadrat to czworokąt, który ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty proste. Każdy kwadrat charakteryzuję się tym, że:

  • ma wszystkie kąty proste
  • ma wszystkie boki równe
  • ma dwie przekątne tej samej długości, przecinające się pod kątem prostym
  • przekątne są dwusiecznymi kątów
  • każda przekątna dzieli kwadrat na dwa trójkąty prostokątne równoramienne
  • punk przecięcia obu przekątnych jest środkiem okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat

Każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.

Pole kwadratu

 

Pole kwadratu wyraża się wzorem:

P = a2

gdzie a to długość boku kwadratu. Pole kwadratu można wyliczyć na podstawie długości przekątnej, korzystające ze wzoru:

\(P = {1\ \over 2}d^2\)

Przykład 1. Oblicz pole kwadratu wiedząc, że długość jego boku wynosi 5 cm.

P = a2
P = (5 cm)2
P = 25 cm2

Odp. Pole kwadratu wynosi 25 cm2

Pole kwadratu Wasze opinie

6+7 =

Oprócz pole kwadratu może Ci się przydać