Eszkola

Negacja - opis

Tabela przedstawiająca wartości logiczne negacji, w zależności od prawdziwości zdania \(p \neg q\) (tabela prawdy dla negacji):

\(p\) \(\neg p\)
0 1
1 0

gdzie:

1 – zdanie prawdziwe

0 – fałszywe

Negacja, zwana inaczej zaprzeczeniem jest to zdanie mające postać nieprawda, że \(p\), gdzie \(p\) jest zdaniem. Precyzyjniej negację można zdefiniować jako jednoargumentowe działanie określone w zbiorze zdań, które każdemu zdaniu \(p\) przyporządkowuje zdanie nieprawda, że \(p\). Negację zdania \(p\) zapisuje się jako \(\neg p\) (lub \(\sim p\)).
Tabelka dla negacji ukazuję prawidłowość, że negacja zmienia wartość logiczną zdania. Negację zdania \(p\) uważa się za prawdziwą, gdy zdanie \(p\) jest fałszywe, zaś za fałszywą, gdy zdanie \(p\) jest prawdziwe.

Przykład:

Gdy zdanie fałszywe zanegujemy to otrzymamy zdanie prawdziwe: Płock jest stolicą Polski – fałsz, Płock nie jest stolicą Polski – prawda. Natomiast poprzedzenie negacją zdania prawdziwego czyni z niego zdanie fałszywe. Na przykład: Warszawa leży nad Wisłą – prawda, Warszawa nie leży nad Wisłą – fałsz.

Negacja Wasze opinie

8-2 =