Eszkola

II zasada dynamiki Newtona co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

II zasadę dynamiki Newtona można sformułować następująco: siła jest proporcjonalna do przyspieszenia, które wywołuje:

\(F = ma\)

Wyjaśnienie symboli:

\(F\) - siła  \([kg \cdot \dfrac{m}{s^2} = N]\)

\(m\) - masa ciała \([kg]\)

\(a\) - przyspieszenie \([\dfrac{m}{s^2}]\)

Powyższe równanie jest równaniem wektorowym. Wektor przyspieszenia ma kierunek i zwrot zgodny z kierunkiem i zwrotem działajacej siły. Masa m ciała jest miarą jego bezwładności.

 

II zasada dynamiki Newtona Wasze opinie

5-3 =

Oprócz ii zasada dynamiki newtona może Ci się przydać